Missie en visie

 
Missie
Onze school is een openbare basisschool: 
Iedereen is van harte welkom: ongeacht maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond
 
Visie
Op de W.J. Driessen willen we een professionele opbrengstgerichte schoolcultuur uitstralen, waarbij we aantoonbaar streven naar goede resultaten en we hoge verwachtingen durven te hebben van onze leerlingen en leerkrachten.
 
De missie van de WJD is dat alle kinderen, aangepast aan hun capaciteiten, een basisaanbod gekregen hebben, zoals gesteld  in de kerndoelen. Zij kennen hun grenzen en mogelijkheden en hebben geleerd respectvol met anderen om te gaan.
 
Wij denken deze missie te kunnen bereiken (visie) door:
  • Lesstof aan te bieden met een juiste aansluiting op het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van onze leerlingen.
  • Ruimte te bieden om te experimenteren, teneinde de ontwikkeling tot zelfstandig denken en handelen te stimuleren.
  • Stimuleren van de creativiteit en reflecteren op eigen werk.
  • Leerlingen laten ontdekken en ervaren waar ze goed in zijn om het zelfvertrouwen en het samenwerken te stimuleren.
  • Vakoverschrijdend te werken met als doel verrijking, verduidelijking en vergroting van het referentiekader van de leerlingen.
  • leerlingen kennis te laten maken met alle facetten van cultuur en erfgoed.

Meer informatie over onze onderwijsvisie en onze school is te lezen in onze schoolgids. Deze kunt u hier downloaden.