09-10-2019  10:09

Thema Alles-in-één; Europa

In de groepen 4 t/m 8 werken we deze weken met het thema Europa. Op verschilende manieren besteden we aandacht aan dit werelddeel; we leren o.a over de landen en steden, we hebben het over beroemde gebouwen, over het klimaat in de verschillende landen en over de verschillende volken.  Ook hebben we het over reizen en dat valt weer mooi samen met het thema van de Kinderboekenweek; Op reis! De groepen 1 -2 en 3 werken alleen aan dit thema.