De school   
Onze school.
De obs. Driessen staat centraal in de lintbebouwing van Grootschermer aan de F. Wiedijk Jzn.straat 1. Het is de enige school in Grootschermer. Onze kinderen zijn  afkomstig uit het hele dorp en het buitengebied.
 
Ons gebouw.

De school telt vier ruime lokalen, een speelzaal, een teamkamer en kamertjes voor directie en ib'er. 
In de speelzaal wordt onder andere gegymd door de kleuters, maar de zaal wordt ook gebruikt voor voorstellingen en vieringen.

Schooltijden.
Vanaf 8.20 uur staat de deur open voor de kinderen en hun ouders. De leerkrachten staan bij de deur van hun klas om de kinderen te begroeten.  

Om 8.30 uur gaat de bel, dan zijn alle kinderen in de klassen en verlaten de ouders de school.

Locatie.

Obs  Driessen                
F. Wiedijk Jznstraat 1
1843 JS Grootschermer