Missie en visie


Missie

We willen een school zijn, die een leer- en ontmoetingsplek is voor elk kind uit het dorp en de nabije omgeving. Onze school is een openbare basisschool wat inhoudt dat iedereen van harte welkom is: ongeacht maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

 
Visie
Op de obs  Driessen werken we vanuit drie pijlers;
* Op onze school is kleinschaligheid onze kracht
* Op onze school werken we vanuit de normen; respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.
* Op onze school is er directe communicatie en samenwerking met ouders.
De visie van ons onderwijs is te zien in hoe we met de kinderen, elkaar en de ouders omgaan. In de schoolgids en op de website kunt u lezen hoe hier vorm aan wordt gegeven.
 
We willen dit bereiken door;
* te werken volgens de richtlijnen van Positive Behaviour Support(PBS). Dit programma is gericht op een doelmatige, schoolbrede aanpak en richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. 
* Gedigitaliseerd onderwijs.
* Thematisch gericht werken door
-  Lesstof aan te bieden dat aansluit op het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van onze leerlingen.
-  Ruimte te bieden om te experimenteren, om zo de ontwikkeling tot zelfstandig denken en handelen te stimuleren.
-  Stimuleren van de creativiteit en reflecteren op eigen werk.
-  Leerlingen laten ontdekken en ervaren waar ze goed in zijn om het zelfvertrouwen en het samenwerken te stimuleren.
-  Vakoverschrijdend te werken met als doel verrijking, verduidelijking en vergroting van het referentiekader van de leerlingen.
-  Leerlingen kennis te laten maken met alle facetten van cultuur en erfgoed.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze school.