Missie en visie

_____________________________________________________________________________________
Missie

We willen een school zijn, die een leer- en ontmoetingsplek is voor elk kind uit het dorp en de nabije omgeving. Onze school is een openbare basisschool wat inhoudt dat iedereen van harte welkom is: ongeacht maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond
 
Visie
De W.J. Driessenschool vindt het een voorwaarde dat de kinderen zich thuis en veilig voelen op school. Wanneer aan deze voorwaarde wordt voldaan, ontstaat er vanzelf een sfeer waarin de kinderen zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. Dit doen wij door de basisvakken methodisch aan te bieden en te laten verwerken op hun eigen niveau. De zaakvakken bieden we thematisch gericht aan, om zo samenhang in onze vakken te kunnen brengen. Ook kunnen we zo gedifferentieerd, oplossingsgericht en samenwerkend onderwijs bieden. We streven hierbij naar goede resultaten.

We willen dit bereiken door;
* te werken volgens de richtlijnen van Positive Behaviour Support(PBS). Dit programma is gericht op een doelmatige, schoolbrede aanpak en richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. 
* Gedigitaliseerd onderwijs.
* Thematisch gericht werken door
-  Lesstof aan te bieden dat aansluit op het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van onze leerlingen.
-  Ruimte te bieden om te experimenteren, om zo de ontwikkeling tot zelfstandig denken en handelen te stimuleren.
-  Stimuleren van de creativiteit en reflecteren op eigen werk.
-  Leerlingen laten ontdekken en ervaren waar ze goed in zijn om het zelfvertrouwen en het samenwerken te stimuleren.
-  Vakoverschrijdend te werken met als doel verrijking, verduidelijking en vergroting van het referentiekader van de leerlingen.
-  Leerlingen kennis te laten maken met alle facetten van cultuur en erfgoed.

Meer informatie over onze onderwijsvisie en onze school is te lezen in onze schoolgids. Deze vindt u onder het kopje schoolgids.