Het team


 

We hebben een leerlingaantal van ongeveer 50 leerlingen. We werken in drie combinatiegroepen:
1-2-3, 4-5, 6-7-8.  
 

 
 
                                                                                                   Directrice; Marja Verruijt- Groen
                                                                                                   Intern begeleidster; Karen Bloemendaal
                                                                                                   Adjunct- directeur en leerkracht groep 1-2-3; Jetty Haagsma
                                                                                                   Leerkracht 1-2-3 en 4-5; Charlotte Bakker
                                                                                                   Leerkracht 4-5 en 6-7-8; Sofie Smit
                                                                                                   Leerkracht 6-7-8; Laura den Ouden
                                                                                                   Onderwijsassistente; Iwanna Steinhaus
                                                                                                   Conciërge; Haaije van der Meulen
                                                                                                   Leerkracht HVO; Edith Terband.