Het team


 

We hebben een leerlingaantal van ongeveer 50 leerlingen. We werken in vier combinatiegroepen:
1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.  
 

 
 
                                                          

Groep 1- 2
Juf Maaike   Juf Jetty
Groep 3-4 
Juf Sofie   Juf Anouk  
Groep 5-6
 Juf Charlotte
Groep 7-8
 Juf Laura    Juf Sofie 
 HVO
Juf  Edith
Intern begeleidster
   Juf Karen  
Directrice
                                 Juf Marja