Verwijsindex


 

 
 Vroeg samenwerken in Noord- Holland Noord (VIN)

Gezinnen hebben in hun leven te maken met ( zorg) professionals. Bijvoorbeeld; jeugdverpleegkundige, intern begeleider, (huis)arts, gezinscoach, jongherenwerker, psychiatrisch verpleegkundige, schuldhulpverlener en/ of maatschappelijk werker. Niet altijd kennen de verschillende professionals elkaar. De verwijsindex zorgt ervoor dat deze professionals met elkaar in contact komen als dat nodig is. Ze kunnen dan met elkaar enhet gezin overleggen en werken niet langs elkaar heen., In Noord- Holland Noord heet de verwijsindex Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord (VIN)

VIN is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij (indirect) betrokken is bij een jeugdige toto 23 jar. Als een andere professional ook zijn betrokkenheid bij deze jeugdige of een broer(tje) of zus(je) toont door een signaal af te geven in VIN, ontstaat er een "match". Na een match krijgen  de professionals een berichtje met elkaars contactgegevens. Hierdoor kunne zij met elkar en het gezin overleggen hoe zij een kind en/of gezin het beste kunnen ondersteunen en met elkaar kunnen samenwerken.

VIN is alleen toegankelijk voor professionals die daarvoor bevoegd zijn. In de regio Noord-Holland Noord zijn verschillende organisaties aangesloten op VIN, zoals: de GGD, scholen, kinderopvang, (huis)artsen, maatchappelijk werk, wijkteams, jeugdhulpinstellingen enz.

Wij werken met VIN

Om ervoor te zorgen dat progfessionals kunnen samenwerken, makenb wij gebruik van VIN. Dit maakt dat er een snellere en betere afstemming is rondom de inzet van ondersteuning in het gezin.

Meer informatie

Wilt u meer weten over VIN? Kijk dan op de website Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord; www.vroegsamenwerken.nl 
Hier vindt u een folder voor ouders.