Ouderraad


 

De ouderraad (OR) ondersteunt onze activiteiten als sinterklaasfeest, kerstviering, afscheidsen toneelavond enz. De penningmeester beheert het schoolfonds, daaruit worden genoemde activiteiten en bijv. ook alle schoolreizen betaald.

Wanneer u hiernaast/syndeo_data/media/Jaarrekening_OR_190215.pdf  klikt ziet u het jaarverslag 2018 van de OR.