Ouderraad


 

De ouderraad (OR) ondersteunt ons  in activiteiten  zoals  het sinterklaasfeest, kerstviering, afscheids - en toneelavond groep 8 enz. De penningmeester beheert het schoolfonds, daaruit worden genoemde activiteiten en bijv. ook alle schoolreizen betaald.

OR.