Ouderraad

 

De ouderraad (OR) ondersteunt onze activiteiten als sinterklaasfeest, kerstviering, afscheidsen toneelavond enz. De penningmeester beheert het schoolfonds, daaruit worden genoemde activiteiten en bijv. ook alle schoolreizen betaald. Tijdens de algemene ouderraadvergadering een keer per jaar worden belangrijke veranderingen aan de aanwezige ouders voorgelegd.