Nieuwe leerlingen


 Kennismaking.
U kunt dagelijks met onze school kennismaken. U kunt een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek met rondleiding. U kunt hiervoor contact opnemen met
Marja Verruijt of Jetty Haagsma
0299-671378 
 
Aanmelden.

Voor aanmelding dient u een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier in te leveren.
U kunt hier het aanmeldings/syndeo_data/media/Inschrijfformulier.pdfformulier downloaden.

Voor het eerst naar school.

Als uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat, is dat best spannend, ook voor u. Uw kind krijgt de mogelijkheid vijf wenmomenten op school te zijn, voorafgaand aan zijn of haar vierde verjaardag. De leerkracht van de groep neemt telefonisch contact met u op om de wenmomenten in overleg vast te stellen. Als uw kind 4 jaar is geworden houden wij een intake gesprek n.a.v. een "Dit ben ik " formulier en komen wij op huisbezoek. Daarnaast ontvangt u op de jaarlijkse informatieavond uitgebreide informatie. 

Leerplicht.

Kinderen zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig. U bent dan verplicht uw kind naar school te laten gaan. In overleg met de groepsleerkracht kunt u uw kind als het nog vijf jaar is en hij/zij vermoeid is, nog af en toe een dagdeel thuishouden.
Deze regeling vervalt zodra uw kind 6 jaar is geworden.