Nieuwe leerlingen


__________________________________________________________________________________________________________-Kennismaking
U kunt met onze school dagelijks kennismaken. U kunt een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek met rondleiding. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met Marja Verruijt of Jetty Haagsma
0299 - 671378.

Aanmelden
Voor aanmelding dient u een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier in te leveren.
U kunt hier het aanmeldingsformulier downloaden.

Voor het eerst naar school
Als uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat, is dat eigenlijk wel spannend, ook voor u. Uw kind krijgt de mogelijkheid acht wenmomenten op school te zijn, voorafgaand aan zijn of haar vierde verjaardag. De leerkracht van de groep neemt telefonisch contact met u op om de wenmomenten in overleg vast te stellen. Als uw kind 4 jaar is geworden houden wij een intake gesprek n.a.v. een "Dit ben ik " formulier en komen wij op huisbezoek. Daarnaast ontvangt u op de jaarlijkse informatieavond uitgebreide informatie. 

Leerplicht 
Sinds de invoering van de basisschool (1 augustus 1985) zijn kinderen vanaf hun 5e jaar leerplichtig. U bent dan verplicht uw kind naar school te laten gaan. In overleg met de groepsleerkracht kunt u uw kind als het nog vijf jaar is en hij/zij vermoeid is, nog af en toe een dagdeel thuishouden.
Deze regeling vervalt zodra uw kind 6 jaar is geworden.