Naschoolse opvang


 

Voor de buiten schoolse opvang werken wij samen met twee BSO 's. 
De eerste isForte kinderopvang en de tweede is TiTa Tovenaar.

 
Buitenschoolse opvang bij Forte Kinderopvang
           
Laat je groeien
Groeien doe je niet alleen. Daar heb je anderen voor nodig. Want samen weet en kun je meer. Wij werken elke dag samen met kinderen, hun ouders of opvoeders, het onderwijs en andere organisaties aan een basis voor het leven. Samen laten we kinderen volledig tot bloei komen.
 
Wij bieden kinderen elke dag een veilige omgeving waarin ze zich welkom voelen en zichzelf kunnen zijn. We prikkelen hen het beste uit zichzelf te halen in uitdagende activiteiten die passen bij hun leeftijd en belangstelling. Bij Forte krijgen de kinderen alle ruimte om de wereld en hun eigen mogelijkheden te ontdekken. Spelen en ontspannen gaan hierbij hand in hand.
 
Buitenschoolse opvang (BSO) ’t Waver is gehuisvest aan ’t Waver, nabij OBS W.J. Driessenschool, tezamen met Peuteropvang ’t Wavertje. De ruimtes zijn ingedeeld met hoeken zodat de kinderen kunnen spelen op verschillende plekken binnen de groep; van rustig lezen en ontspannen, tot knutselen en lekker spelen. BSO ‘t Waver heeft een eigen buitenruimte met leuke speeltoestellen en zandbak waar lekker gespeeld kan worden.
 
Forte BSO biedt:
 
Forte Kinderopvang als partner van de basisschool
Forte Kinderopvang is een ervaren vormgever van Brede Scholen, en het Integraal Kindcentrum (IKC), waarin onderwijs, opvang en het welzijn van kinderen wordt gecombineerd. Op deze manier zorgen we voor een doorgaande lijn op drie niveaus: onderwijs, opvang en ouders. Zo profiteren de kinderen van een samenwerking op maat!
 
Zo is er een eenduidig pedagogisch klimaat en zijn praktische zaken, zoals thema’s en opvangtijden, op elkaar afgestemd. Bovendien hebben leerkrachten en pedagogisch medewerkers regelmatig contact en zijn ze op de hoogte van elkaars werkwijze.
 
Forte Kinderopvang laat je groeien
Bekijk Forte BSO ‘t Waver, de activiteiten en alle opvangmogelijkheden op www.fortekinderopvang.nl. U kunt ook contact opnemen via info@fortekinderopvang.nl of 0251-658058.
 
BSO TIta tovenaar.
'Sinds 1 september 2008 zijn wij  gestart met een Buitenschoolse Opvang (BSO), gevestigd op de bovenverdieping van openbare basisschool ‘De Overhael’. De kinderen verbonden aan deze school kunnen gebruik maken van deze opvang in combinatie met de kinderen van de openbare basisschool van de
‘W.J. Driessen’ uit Grootschermer.
 
De locatie bevindt zich in de school “De Overhael”. Om deze reden vinden wij het extra belangrijk de kinderen tijdens de BSO –tijd een gevoel van “vrij spelen” te geven. We stimuleren de kinderen te doen wat ze leuk vinden, waar ze plezier in hebben. Onze prioriteit gaat uit naar een veilige en prettige sfeer binnen Ti-ta Tovenaar.
BSO is een aanvulling op de thuissituatie. Het is belangrijk dat de wereld thuis en het leven op de BSO bij elkaar aansluiten. Door intensief contact met de ouders proberen wij dat deze twee leefwerelden met elkaar verbonden worden. Dit komt mede tot stand door een dagelijkse vast leidster die de groep begeleid.
 
Wanneer BSO opvang?
Op onze BSO zijn kinderen welkom in de leeftijd van vier tot twaalf jaar. Wij bieden opvang aan voor 3 dagdelen per week, te weten de maandag, dinsdag en donderdag vanaf 15.00 uur tot 18.30 uur. Wij bieden geen Voorschoolse Opvang aan.
 
Tevens bestaat de mogelijkheid tot flexibele of incidentele opvang. U kunt hier alleen gebruik van maken als er plaats is. Het is niet mogelijk een plek te reserveren. Indien u zeker wilt zijn van een opvangplek kunt u overgaan op vaste opvang op vaste dagen.
 
De kinderen van de ‘W.J. Driessenschool’ zullen per auto vervoerd worden naar Driehuizen. Hieraan zijn extra kosten verbonden.
 
Openingstijden.
De dagelijkse openingstijden zijn:
Vanaf 15.00 ‘s middags tot 18.30 uur ’s avonds.
 
Er wordt op drie dagen opvang aangeboden gedurende 41 schoolweken per jaar met uitzondering van de nationaal erkende feestdagen en de week tussen kerst en oud op nieuw. Tijdens schoolvakanties kan er gedurende hele dagen (alleen mogelijk op maandag, dinsdag en donderdag) BSO-opvang aangeboden worden. 
De openingstijden zijn: 8.30 tot 18.00 uur.
Er is alleen vakantieopvang mogelijk bij een minimale bezetting van 6 kinderen per dag.
 
Belangstelling
Mocht u als ouder denken; BSO lijkt mij leuk voor onze kind(eren), dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met info@ti-tatovenaar.nl. Op onze site kunt u nog meer lezen over onze BSO:
Telefonisch zijn wij bereikbaar onder nummer: 072 50 44 110


klik hier voor website
 
 klik op wegwijzer voor website