Naschoolse opvang

_______________________________________________________________________________________

 

Voor de buiten schoolse opvang werken wij samen met twee BSO 's. 
De eerste is BSO Tita Tovenaar en de tweede is Forte Kinderopvang.


BSO TIta tovenaar.
'Sinds 1 september 2008 zijn wij  gestart met een Buitenschoolse Opvang (BSO), gevestigd op de bovenverdieping van openbare basisschool ‘De Overhael’. De kinderen verbonden aan deze school kunnen gebruik maken van deze opvang in combinatie met de kinderen van de openbare basisschool van de
‘W.J. Driessen’ uit Grootschermer.
 
De locatie bevindt zich in de school “De Overhael”. Om deze reden vinden wij het extra belangrijk de kinderen tijdens de BSO –tijd een gevoel van “vrij spelen” te geven. We stimuleren de kinderen te doen wat ze leuk vinden, waar ze plezier in hebben. Onze prioriteit gaat uit naar een veilige en prettige sfeer binnen Ti-ta Tovenaar.
BSO is een aanvulling op de thuissituatie. Het is belangrijk dat de wereld thuis en het leven op de BSO bij elkaar aansluiten. Door intensief contact met de ouders proberen wij dat deze twee leefwerelden met elkaar verbonden worden. Dit komt mede tot stand door een dagelijkse vast leidster die de groep begeleid.
 
Wanneer BSO opvang?
Op onze BSO zijn kinderen welkom in de leeftijd van vier tot twaalf jaar. Wij bieden opvang aan voor 3 dagdelen per week, te weten de maandag, dinsdag en donderdag vanaf 15.00 uur tot 18.30 uur. Wij bieden geen Voorschoolse Opvang aan.
 
Tevens bestaat de mogelijkheid tot flexibele of incidentele opvang. U kunt hier alleen gebruik van maken als er plaats is. Het is niet mogelijk een plek te reserveren. Indien u zeker wilt zijn van een opvangplek kunt u overgaan op vaste opvang op vaste dagen.
 
De kinderen van de ‘W.J. Driessenschool’ zullen per auto vervoerd worden naar Driehuizen. Hieraan zijn extra kosten verbonden.
 
Openingstijden.
De dagelijkse openingstijden zijn:
Vanaf 15.00 ‘s middags tot 18.30 uur ’s avonds.
 
Er wordt op drie dagen opvang aangeboden gedurende 41 schoolweken per jaar met uitzondering van de nationaal erkende feestdagen en de week tussen kerst en oud op nieuw. Tijdens schoolvakanties kan er gedurende hele dagen (alleen mogelijk op maandag, dinsdag en donderdag) BSO-opvang aangeboden worden. 
De openingstijden zijn: 8.30 tot 18.00 uur.
Er is alleen vakantieopvang mogelijk bij een minimale bezetting van 6 kinderen per dag.
 
Belangstelling
Mocht u als ouder denken; BSO lijkt mij leuk voor onze kind(eren), dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met info@ti-tatovenaar.nl. Op onze site kunt u nog meer lezen over onze BSO:
Telefonisch zijn wij bereikbaar onder nummer: 072 50 44 110


klik hier voor website


 klik op wegwijzer voor websiteForte Kinderopvang
Sinds oktober 2018 is er ook een BSO in het dorp Grootschermer gestart. Infomratie hierover vindt u 
 via de volgende link; https://www.fortekinderopvang.nl