Lestijden Dries
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 zijn de schooltijden veranderd. We hanteren dan een continurooster. Op de woensdagmiddag zijn de kinderen vanaf 12.30 uur vrij.
De schooltijden zijn dan;
Dagen Tijden
Maandag 8.30 - 14.15 uur
Dinsdag 8.30 - 14.15 uur
Woensdag 8.30 - 12.30 uur
Donderdag 8.30 - 14.15 uur
Vrijdag 8.30 - 14.15 uur
Tussen de middag eten de kinderen met de leerkracht een broodje en spelen daarna een kwartier buiten.