Lestijden obs Driessen


 


Op de obs Driessen hanteren een continurooster. Op de woensdagmiddag zijn de kinderen vanaf 12.30 uur vrij.
De schooltijden zijn;
Dagen Tijden
Maandag 8.30 - 14.15 uur
Dinsdag 8.30 - 14.15 uur
Woensdag 8.30 - 12.30 uur
Donderdag 8.30 - 14.15 uur
Vrijdag 8.30 - 14.15 uur
Tussen de middag eten de kinderen met de leerkracht een broodje en spelen daarna een kwartier buiten.