Klachtenregeling


 

Op het moment dat er iets ernstigs aan de hand is of als u er met de directie niet uitkomt, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon: Sara Madder. Zij is de contactpersoon voor de klachtenregeling op onze school.
 

Contactpersoon

De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen  (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld). Onze contactpresoon is er voor zowel leerlingen, ouders als personeel. U kunt de contctpersoon om hulp vragen als u een informele klacht heeft en deze met de school wilt oplossen. De contactpersoon wijst de weg en kan adviseren.
 

Vertrouwenspersoon

Komen we er op school niet uit dan verwijst de contactpersoon u door naar de vertrouwenspersoon van de ISOB.
Bij de vertrouwenspersoon kunt u een beroep doen op de formele klachtenregeling. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie.


Wilt u in overleg treden met de contactpersoon dan kan dit mondeling, na het maken van een afspraak, of schriftelijk. Vertrouwelijkheid en privacy zijn gewaarborgd.

U kunt contactpersoon Sara Madder bereiken per mail:
sara.madder@isobscholen.nl of bellen naar : 0299 - 67 13 78