Schoolplan en schoolontwikkelplan.De inspectie van onderwijs verwacht van elke school dat zij een schoolplan opzetten. Het schoolplan beschrijft de plannen die de school heeft voor vier jaar. 
Het schoolplan beschrijft in feite de ontwikkeling en kwaliteit van de school. Een school laat hiermee zien te voldoen aan alle wettelijke eisen.

Wanneer u op deze link klikt, kunt het schoolplan van de Driessenschool bekijken. 

Vanuit het schoolplan wordt jaarlijks het schoolontwikkelplan opgesteld. Hierin staan de ontwikkelingen voor het komende schooljaar beschreven.

Beide plannen worden besproken in de MR en ook ondertekend door de MR.

Wanneer u op deze link klikt, kunt het schoolontwikkelplan voor 2019-2020 bekijken.