Informatie groep 1, 2 en 3 algemeenWelkom bij groep 1, 2 en 3.
Hieronder vindt u algemene informatie over de groep.
Bent u al ouder van onze school en wilt u lezen wat er in de groep momenteel gebeurt dan kunt u inloggen via het ouder portaal. Daar vindt u ook de foto's.

In deze groep werkt juf Charlotte op de maandag en de rest van de week juf Jetty. Elke ochtend is juf Iwanna er om ons te helpen, zodat iedereen genoeg aandacht en begeleiding krijgt en we de mogelijkheid hebben om de groep te splitsen voor instructie- en werkmomenten.
Elke ochtend starten we met een inloop. De kinderen komen dan in de groep en krijgen gerichte opdrachten.
We werken vanuit thema's, soms sluiten wij aan bij thema's uit Alles-in-1 voor groep 4 t/m 8, maar ook werken wij met de thema's uit de methode Schatkist voor groep 1-2 en "Veilig leren lezen" (Kimversie)  voor groep 3. Regelmatig gaan we n.a.v. het thema opstap of we nodigen iemand uit.
In de groep doen we allemaal verschillende activiteiten o.a. bouwen in de bouwhoek, spelen in de huishoek, spelen met klein en groot constructiemateriaal, verven op het verfbord, spelletjes spelen op de computer, spelen in wisselende hoeken, knutselen, knippen, plakken en nog veel, veel meer.
Met de methode Schatkist voor groep 1-2, die wij als leiddraad gebruiken, wordt doelgericht gewerkt aan de brede ontwikkeling van de kinderen. Schatkist biedt de kinderen een aantrekkelijk en beredeneerd aanbod op de gebieden mondelinge taal ontwikkeling, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie en motorische ontwikkeling. De methode sluit goed aan bij de methode voor aanvankelijk lezen "Veilig leren lezen" die we voor groep 3 volgen. Voor groep 3 gebruiken wij ook Wereld in getallen ( voor het rekenen) en Pennenstreken (voor het schrijven).
Het werken in de groep gebeurt vanuit de kring en hier keren de kinderen ook steeds weer in terug. In de grote kring doen wij allerlei activiteiten zoals: muziek, luisteren naar een verhaal, voorlezen, spelletjes, Kwink (methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling) etc. In de kleine kring geven we gerichte instructie aan een groepje kinderen op verschillende gebieden. Omdat de kinderen uit groep 3 natuurlijk meer tijd nodig hebben voor de instructie en oefening voor de vakken lezen, rekenen, schrijven gaan zij elke ochtend 2 keer een uur naar het werklokaal. Daar krijgen de kinderen van groep 3 instructie van juf Jetty of juf Charlotte. Om 12.00 uur gaat groep 3 naar groep 4-5 voor de lunch en middagprogramma ( muziek, gym, creatieve vakken, Alles-in-1 en Delta de Draak)
De kinderen van groep 2 en 3 krijgen welke week een weektaak, waar ze zelfstandig aan kunnen werken.

In de klas woont ook Pompom. Pompom is een knuffel die avonturen beleefd en gaat elk jaar bij de kinderen logeren.

In het speellokaal gaat groep 1-2 gymmen en groep 3 gaat met groep 4-5 gymmen in de grote gymzaal bij ons in het dorp.

Buiten op het plein kunnen we in de zandbak, maar ook lekker fietsen, steppen, klimmen op het klimhuis, rijden met de karren, voetballen en spelen met de autobanden en kleden.

Wij hoeven ons dus niet te vervelen en leren heel erg veel!
De ouders kunnen dit volgen via de groepsapp, waar veel informatie op wordt geplaatst.