Informatie groep 4, 5 en 6Welkom bij groep 4-5-6
Hieronder vindt u algemene informatie over de groep.
Bent u al ouder van onze school en wilt u lezen wat er in de groep momenteel gebeurt dan kunt u inloggen via het ouder portaal. Daar vindt u ook de foto's.

Voortgezet lezen:
Elke ochtend beginnen we met stillezen. Tijdens het dagelijks lezen wordt het plezier in lezen gestimuleerd door middel van leesvragen. Het aandachtspunt verlegt zich in deze groepen steeds meer van het technisch lezen naar het begrijpend lezen.
 
Spelling:
In groep 4-5-6 wordt er gewerkt met de methode 'Spelling op maat', dit wordt verwerkt in Snappet.
Elke les start met de instructie door de leerkracht, deze wordt ondersteund met beeldmateriaal. Vervolgens wordt de regel ingeoefend op Snappet. 
Tussendoor en aan het einde van het thema worden de spellingregels getoetst door middel van een dictee.
 
Rekenen:
Wij werken dagelijks met de methode 'Wereld in getallen'. Ook met deze methode verwerken de kinderen de leerstof op eigen niveau in Snappet.
In groep 4 staan de volgende punten centraal: rekenen tot 100, de tafels van 1 t/m 5 en 10 en klokkijken. 
In groep 5 staan de volgende punten centraal: rekenen tot 1000, de tafels van 1 t/m 10 en deelsommen, klokkijken, geld en meten.
In groep 6 staan de volgende punten centraal: rekenen tot 10.000, grote keer- en deelsommen, breuken en procenten, klokkijken, geld en meten.
Na de instructie en verwerking van de les werken de leerlingen zelfstandig verder aan rekendoelen.
 
Schrijven:
We werken met de methode 'Pennenstreken. Er wordt afhankelijk van de jaargroep een tot drie keer per week geschreven in het schrijfschrift. Aan het begin van het schooljaar wordt er geschreven met potlood. Na de herfstvakantie krijgen de leerlingen van groep 4 een Stabilo pen, hiervoor zijn ze zelf verantwoordelijk. 
 
Zelfstandig werken:
De kinderen worden in groep 4-5-6 gestimuleerd om zelfstandig te werken en om te gaan met uitgestelde aandacht. Dit is vooral belangrijk omdat wij in een combinatiegroep werken. De kinderen weten m.b.v. het digibord (klok en/of stoplicht) wanneer zij stil moeten werken en wanneer er gepraat mag worden. Elk kind heeft een vraagtekenkaartje. Het kaartje leggen zij iedere ochtend op tafel. Als de leerlingen zelfstandig aan het werk zijn en een vraag hebben, moeten zij dit eerst proberen op te lossen door het aan een klasgenootje te vragen. Als zij hiermee niet geholpen zijn, wordt het kaartje op rood gelegd. De leerkracht loopt vaste rondes door de klas en kan het kind dan helpen. In de tussentijd kan de leerling verder werken met de volgende opdracht. 
 
Sociaal emotioneel: 
Wij werken met de methode Kwink, dit is een methode op het digibord. Spelenderwijs krijgen de leerlingen gewenst gedrag aangeleerd.
Daarnaast hanteren we de methode van PBS (Positive Behaviour Support), dit gaat uit van het bekrachtigen van gewenst gedrag. Gewenst gedrag wordt zowel individueel als op groepsniveau beloond. Elke week wordt er een omgangsregel centraal gesteld, hiermee oefenen we tijdens de PBS lessen. Deze omgangsregels zijn schoolbreed afgesproken en hangen zichtbaar in school. Deze regels noemen we de 3x3 van de Driessen.
Alle regels komen voort uit de volgende pijlers:
- Respect
- Veiligheid
- Verantwoordelijkheid

Ook wordt er 2 keer per jaar scol ingevuld. Hiermee volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van elke leerling.

Alles-in-1
In Alles-in-1 worden de domeinen: aardrijkskunde, geschiedenis, cultuur, natuur en techniek en de kuntszinnige vakken thematisch aangeboden.
Elk jaar komen er vijf thema's aan bod, waarin een domein centraal staat.

Begrijpend lezen
Hiervoor gebruiken we de methode 'Grip op lezen'. Hierin staan zeven strategieën centraal. In elke les wordt een strategie aangeleerd en toegepast. Tijdens de mixlessen aan het eind van een blok worden alle strategieën door elkaar toegepast. Grip op lezen bevat veel verschillende soorten teksten. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan studerend lezen, woordenschat en tekstbegrippen.

Engels
Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen wekelijks Engels, hiervoor gebruiken we de methode ' Take it Easy'. Deze lessen zullen ze samen met groep 6 volgen.

De overige vakken die aan bod komen zijn: taal, gymnastiek en verkeer