Informatie groep 5-6Welkom bij de groepen  5 en 6
Hieronder vindt u algemene informatie over de groep.
Bent u al ouder van onze school en wilt u lezen wat er in de groep momenteel gebeurt dan kunt u inloggen via het ouder portaal. Daar vindt u ook de foto's.
 
In de groepen 5 en 6 staat, net zoals bij de andere groepen, de leerkracht in de deuropening en geeft kinderen ’s ochtends een hand. De kinderen gaan naar hun plek en beginnen de dag dan met een kwartier lezen. De kinderen lenen hiervoor een boek uit de schoolbibliotheek of uit de bibliotheek op school. We werken met de leesniveaus van Vernieuwend niveaulezen (VNL). Rekenen en taal staan elke dag op het lesprogramma. We hanteren de methode Wereld in Getallen voor het rekenen en gebruiken bij voorkeur de mogelijkheden binnen de methode voor differentiatie. Binnen de taalmethode Taal op Maat komen alle facetten van taal aan bod en daarnaast worden extra stelopdrachten aangeboden, afwisselend op de computer of in een verhalenschrift. We hebben aandacht voor vakoverschrijdend werken door onderwerpen binnen de geschiedenislessen en aardrijkskundelessen te koppelen met taalopdrachten of te koppelen aan tekenen en handvaardigheid. Spreekvaardigheid komt aan bod middels de kring, boekpromoties, spreekbeurten, filosoferen en wisselende werkvormen bij de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Spelling staat apart op het weekprogramma. Spelling en taal zijn wel verbonden met elkaar. Bij taalopdrachten wordt ook aandacht besteed aan de spellingregels. De kinderen die ondersteuning hebben aan het werken met Taal in Blokjes kunnen daar een gevolg aan geven. Taal in Blokjes helpt de kinderen meer beeld te maken bij spellingregels door middel van kleur.  In groep 5 maken de kinderen voor het eerst kennis met ontleden. In groep 6 wordt daar meer aandacht aan besteed. Onze taalmethode heeft een taalpluswerkboek voor kinderen die een extra uitdaging. Bij begrijpend lezen oefenen de kinderen veel met de sleutel strategieën. De topografie van Nederland is ook onderdeel van ons programma en daarnaast verkennen we een beetje de wereld. Eén keer in de week wordt er geschreven in een schrijfschrift om het leesbaar schrijven te blijven oefenen. Er is extra aandacht voor hoofdletters en leestekens. Vanaf groep 5 wordt er 1 keer per week Engels gegeven met hulp van de methode Take it Easy. Bij alle vakken is er de mogelijkheid tot extra visuele ondersteuning en/of verduidelijking middels het digibord.

Zowel in groep 5 als groep 6 werken we met een weektaak met als doel de kinderen te leren plannen en te leren hun werk af te maken. Middels de weektaak oefenen de kinderen volop in zelfstandig werken en samenwerkend leren. Ook tijdens gymlessen en dramalessen wordt aandacht besteed aan samen werken. In de klas werken we met het stoplicht en een vraagtekenkaartje, om de wisselende instructiemomenten per groep efficiënt en duidelijk te kunnen inzetten.

Door te werken met de methode Kwink, versterken wij het groepsgevoel en hopen wij pesten te voorkomen. Twee keer per jaar wordt de SAQI afgenomen. De leerkracht heeft dan een goed beeld van de groep en het welbevinden van de individuele leerlingen en kan hier op inspelen.