Informatie groep 6,7 en 8 algemeen


 

Hieronder vindt u algemene informatie over de groep.
Bent u al ouder van onze school en wilt u lezen wat er in de groep momenteel gebeurt dan kunt u inloggen via het ouder portaal. Daar vindt u ook de foto's.
 
De ochtend:
De leerkracht staat in de deuropening en geeft de kinderen een hand bij binnenkomst. Dan begint de schooldag met het pakken van de spullen die de kinderen die dag nodig hebben. Dit zien ze op het bord staan. Deze spullen stoppen zij in hun kastje. Eén kastje is altijd leeg, daar kan het werk van de dag in. In het andere laatje hebben ze o.a. hun etui, leesboek etc. De dag wordt gestart met het kijken naar het jeugdjournaal, dit duurt vijf minuten. Daarna wordt er een kwartier gelezen. Kinderen die moeite hebben met lezen, lezen dan samen met de juf. Vervolgens gaan de kinderen rekenen en spelling doen. Na de pauze gaan ze eten en drinken en wordt er voorgelezen. Hierna volgt altijd een taalles. Ook hebben ze één keer per week Engels, verkeer, kwink en begrijpend lezen.
 
De middag:
In de middag hebben de kinderen Alles-  in - 1.  Binnen de projecten van Alles-in-1 worden leerstof en vaardigheden in betekenisvolle context aangeboden.
De kinderen gymmen twee keer per week. Halverwege het jaar moeten de kinderen ook een spreekbeurt houden en een boekbespreking. 
 
Schoolkamp:
Aan het begin van het schooljaar gaat groep 7/8 op schoolkamp. De locatie verschilt per jaar. De kinderen zijn dan drie dagen en twee nachten weg.
 
Verwijzing naar het VO:
Half november vinden de tien minutengesprekken plaats. Tijdens dit gesprek zal de leerkracht een voorlopig schooladvies voor het VO geven voor de leerling van groep 8. In januari/ februari worden de standaard jaarlijkse CITO toetsen afgenomen, het gaat dan om begrijpend lezen, rekenen, spelling en de DMT. Voor 1 maart worden de ouders uitgenodigd voor een tweede gesprek en dan zullen zij het definitieve advies voor het VO van hun kind krijgen. Half april- half mei zal de verplichte CITO eindtoets worden afgenomen. Wanneer de uitslag hoger uitvalt dan verwacht, dan wordt er door de school nog eens gekeken naar het gegeven advies, het advies mag dan naar boven worden gewijzigd. De leerkracht zal contact opnemen met de ouders als er bijzonderheden zijn bij de CITO eindtoets. Voor eind mei heeft er een warme overdracht plaats gevonden, ouders hoeven hier niks voor te doen.  Deze overdracht is bedoeld om de overgang van de basisschool naar het VO zo goed mogelijk te laten verlopen.